Home

De vereniging VGFD is opgericht op 20 februari 2014. De directe aanleiding was de per 1 juli 2014 van kracht zijnde wet “Versterking Bestuur Pensioenfondsen”, waardoor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden (de vereniging) direct in het pensioenfondsbestuur zitting kunnen nemen. Onze pensioengerechtigden zijn allen aangesloten bij de stichting PMA, Pensioenfonds Medewerkers Apotheken.

PMA is een zogenoemd bedrijfstak pensioenfonds en verzorgt pensioenen voor zowel openbare apotheek medewerkers, KNMP medewerkers als Mediq medewerkers. Het fonds bestaat sinds 1957 en telt circa 25.000 actieve deelnemers. Voor de actuele dekkingsgraad verwijzen wij u naar www.pma-pensioenen.nl