Click to listen highlighted text!
 

Vereniging van (toekomstige) Gepensioneerden binnen de Farmaceutische Dienstverlening

Over VGFD

Angst en onzekerheid over het pensioenstelsel in het land met verreweg de grootste pensioenreserves ter wereld.

En tόch is er geen compensatie voor alle gestegen prijzen. Het geld is er wel, maar het wordt door de lage rekenrente ‘weggetoverd’. Zo kan het dus gebeuren dat het pensioenvermogen stijgt van 700 naar ruim 1300 miljard, terwijl degenen die al dat geld door premies bij elkaar hebben gelegd jaar in, jaar uit teleurgesteld worden.

Waarom zou ik lid worden?

Onze missie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • We behartigen de belangen van onze leden, in het bijzonder met betrekking tot de pensioenaanspraken uit het pensioenfonds PMA.
  • We streven er naar de vereniging als sterke schakel te laten functioneren in het krachtenveld rond de pensioenvoorzieningen.
  • We bevorderen contacten tussen de leden en streven ernaar die in stand te houden.

Als lid van de VGFD krijgt u invloed op het beleid betreffende gepensioneerden. Ook krijgt u een gemotiveerd bestuur dat uw belangen behartigd. Daarbij streven wij naar een optimale informatievoorziening via onze knipselkrant.

Hoe groter de vereniging hoe meer invloed we in de politiek kunnen uitoefenen via onze koepelorganisatie KNVG (met 42 aangesloten verenigingen 300.000 leden)!

Word lid van de vereniging in uw eigen belang en ondersteun onze activiteiten. Samen staan we sterker.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten: de jaarcontributie voor 2019 is €15,-.

Als u nog niet gepensioneerd bent is er de mogelijkheid aspirant lid te worden (mits er sprake is van een pensioentoezegging van PMA).

Veelgestelde vragen

Is de VGFD onafhankelijk?

Ja en nee. Het lidmaatschap is alleen verkrijgbaar indien er sprake is van een
pensioensrelatie met PMA (Pensioenfonds Medewerkers Apotheken).

Hoe maakt VGFD de politiek duidelijk wat er moet gebeuren met onze pensioenen?

Door lid te zijn van de overkoepelende organisatie KNVG ( Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden ) met circa 300.000 aangesloten leden en met directe contacten in de politiek.

Hoe komt het dat de contributie zo laag is?

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar activiteiten. Ook wordt er niet of nauwelijks gedeclareerd voor bijvoorbeeld autokosten. Wel is er 1 x per jaar een bezoek aan een restaurant en krijgt eenieder een kerstpakket.

Wat doen jullie zoal?

Meningen en opmerkingen van leden bespreken met PMA alwaar de gepensioneerden een eigen vertegenwoordiger in het bestuur hebben en ook een vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan.

Daarnaast proberen wij met onze knipselkrant een zo’n groot mogelijk bereik te creëren om zodoende onze mening te ventileren. We zien al dat het werkt; meer en meer wordt onze mening gevraagd.

Uit hoeveel mensen bestaat het bestuur?

5 personen namelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid.
Zie ook de pagina ‘Over VGFD’.

Is het huidige bestuur voldoende voor de te bewerkstelligen activiteiten?

Helaas is het niet altijd voldoende. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mocht u interesse hebben horen we dat graag.

Wat houdt de knipselkrant in en hoe vaak komt deze uit?

Iedere twee maanden komt er een nieuwe knipselkrant uit. Dit betreft de maanden januari, maart, mei, september en november. Ons bestuur houdt kranten in de gaten en het nieuws van de koepelorganisatie KNVG. Dit wordt samengevat voor uw gemak en naar alle leden gestuurd via e-mail.
Wilt u ook de knipselkrant ontvangen? Word lid!

Klik om de geselecteerde tekst voor te laten lezen.