Click to listen highlighted text!

Contact

Als u contact wilt opnemen kan dat via de onderstaande e-mailadressen of via het onderstaande contactformulier. Voor u contact opneemt verwijzen we u eerst graag door naar de veelgestelde vragen hieronder.

Is de VGFD onafhankelijk?

Ja en nee. Het lidmaatschap is alleen verkrijgbaar indien er sprake is van een
pensioensrelatie met PMA (Pensioenfonds Medewerkers Apotheken).

Hoe maakt VGFD de politiek duidelijk wat er moet gebeuren met onze pensioenen?

Door lid te zijn van de overkoepelende organisatie KNVG ( Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden ) met circa 300.000 aangesloten leden en met directe contacten in de politiek.

Hoe komt het dat de contributie zo laag is?

Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar activiteiten. Ook wordt er niet of nauwelijks gedeclareerd voor bijvoorbeeld autokosten. Wel is er 1 x per jaar een bezoek aan een restaurant en krijgt eenieder een kerstpakket.

Wat doen jullie zoal?

Meningen en opmerkingen van leden bespreken met PMA alwaar de gepensioneerden een eigen vertegenwoordiger in het bestuur hebben en ook een vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan.

Daarnaast proberen wij met onze knipselkrant een zo’n groot mogelijk bereik te creëren om zodoende onze mening te ventileren. We zien al dat het werkt; meer en meer wordt onze mening gevraagd.

Uit hoeveel mensen bestaat het bestuur?

5 personen namelijk een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid.
Zie ook de pagina ‘Over VGFD’.

Is het huidige bestuur voldoende voor de te bewerkstelligen activiteiten?

Helaas is het niet altijd voldoende. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mocht u interesse hebben horen we dat graag.

Wat houdt de knipselkrant in en hoe vaak komt deze uit?

Iedere twee maanden komt er een nieuwe knipselkrant uit. Dit betreft de maanden januari, maart, mei, september en november. Ons bestuur houdt kranten in de gaten en het nieuws van de koepelorganisatie KNVG. Dit wordt samengevat voor uw gemak en naar alle leden gestuurd via e-mail.
Wilt u ook de knipselkrant ontvangen? Word lid!

 

Algemeen e-mailadres: gepensioneerden.vgfd@hotmail.nl of info@vgfd.nl
Met betrekking tot de knipselkrant: redactie.knipselkrant@vgfd.nl

Wilt u lid worden? Vul dan alstublieft het formulier op de pagina ‘Lid worden’ in.* De velden met een asterisk (*) zijn verplicht

Hebt u geen e-mailadres? Klik dan hier voor een andere manier om contact op te nemen.

Klik om de geselecteerde tekst voor te laten lezen.