Click to listen highlighted text!

Over de werkwijze

Wij werken door gebruik te maken van de per 1 juli 2014 van kracht zijnde wet “Versterking Bestuur Pensioenfondsen” waardoor een vertegenwoordiger van pensioenontvangers direct in het bestuur van de stichting PMA zitting kan nemen. De vereniging stuurt en dient als klankbord.

Wij zijn lid van de koepel-organisatie KNVG. Zowel grote als kleine verenigingen van gepensioneerden zijn bij deze koepel aangesloten en daarmee is onze stem in de politiek alleen maar duidelijker.
Regelmatig beleggen wij bijeenkomsten waarbij gerenommeerde sprekers worden uitgenodigd. Ook geven wij elke 2 maanden een knipselkrant uit met “leesbare” informatie t.b.v. onze leden.

De werkwijze in het kort

U geeft een mening of opmerking
 
 
 
VGFD kijkt naar de draagkracht voor uw mening en draagt het aan bij de KNVG/PMA
 
 
 
KNVG bespreekt met de overige leden of er voldoende draagkracht is
 
 
 
 
PMA beoordeelt de opmerking of mening; eventueel vindt doorzending naar de Nederlandse bank plaats
 
 
KNVG zal bij voldoende draagkracht trachten de politiek te interesseren
 
 
 
 
De Nederlandse bank vindt de mening of opmerking relevant en besluit er iets mee te gaan doen
Klik om de geselecteerde tekst voor te laten lezen.