Click to listen highlighted text!

Over VGFD

Algemeen

VGFD is opgericht in 2014 om de belangen te behartigen van de gepensioneerden binnen de farmaceutische industrie.

Koepelorganisatie

De KNVG, als koepelorganisatie, is ontstaan uit een initiatief van enkele gepensioneerden-organisaties die zich zorgen maakten over de pensioensbedreigingen die zich voordeden door de problemen op de financiƫle markten. Uit verschillende rapporten bleek dat er vraagtekens werden geplaatst bij de houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Met name resulteerde dit in 2008 en in volgende jaren tot het niet-uitbetalen van de indexatie en is er al twee keer gekort bij een aantal fondsen.

De hoogste tijd dus om zorg te dragen voor een sterke organisatie van belanghebbenden (lees: gepensioneerden) om tegenwicht te bieden aan de krachten die spelen. Het is dat ook verheugend te constateren dat via een veertigtal aangesloten verenigingen voor en door gepensioneerden reeds een kwart miljoen gepensioneerden vertegenwoordigd wordt. En wij doen daar graag aan mee.

Al is het alleen maar om betrokken te zijn en inbreng te hebben bij geplande overheidsmaatregelen waarbij de rol van De Nederlandse Bank (DNB) bepalend wordt met betrekking tot het beleid van individuele pensioenfondsen. Controle op vastgelegde voorschriften is prima, maar of die ook bepalend moeten zijn in het PMA beleggingsbeleid of zich moeten bemoeien met het benoemen van bestuursleden is de vraag. Gelukkig is daar de KNVG die in de contacten met overheidsorganen onze belangen verdedigt.

Voor actuele informatie zie knvg.nl.

Ons bestuur

Om contact op te nemen kunt u een e-mail sturen naar bestuur@vgfd.nl.

Klik om de geselecteerde tekst voor te laten lezen.